David Lynch web věnovaný jemu a jeho tvorbě

Eraserhead

Eraserhead

Obsah

Recenze

Z diskuzí...

Možné vysvětlení

Obsah

Hrdinou depresivního surrealistického hororu je tiskař Henry Spencer (Jack Nance), který se nečekaně stává zoufale rozpačitým opatrovníkem zrůdného novorozence své lhostejné přítelkyně Mary. V jediném dni Henry zažije prazvláštní dobrodružství: jeho hlava je zpracována v továrně na tužky a on sám zbloudí v labyrintu vlastní duše. Sled hypnotických obrazů se dnes obvykle interpretuje jako autobiograficky laděná vize autora, který se obtížně vyrovnával s rolí manžela a novopečeného otce dcery Jennifer, jež se narodila s tělesnou vadou. Lynch nikdy neprozradil, z čeho a jak udělal model monstra, které tak trápí hlavního hrdinu.

Autor: Alena Prokopová

Recenze

Ve svém celovečerním černobílém debutu z roku 1977 vás režisér David Lynch uvrhne do podivně svíravého technokratického světa, kde o pocity klaustrofobie a poruchy trávicí soustavy nebude nouze. Realita je skryta pod tíživým nánosem černočerné temnoty, která dává prostor k odhalení nejtemnějších propastí lidské mysli.

Eraserhead Dá-li se v případě Mazací hlavy vůbec mluvit o nějakém příběhu (v klasickém slova smyslu), interpretací je nesčetně mnoho. Někteří ve snímku nacházejí složitý propletenec ďábelské symboliky, jiní v něm vidí "jen" dokonale promyšlený sled bizarně-fantaskních obrazů, další zase soubor několika nepochopitelných experimentálních scén sloužící jen k "vymazání" mozku. Je na každém jedinci, aby se s dějem filmu vypořádal po svém.

Obrazové zpracování do jisté míry evokuje staré němé filmy. Kamera si libuje ve hře světla a stínu, v dlouhých statických záběrech. Herci jsou jako v transu. Za celých devadesát minut trvání filmu padne ve snímku jen něco málo přes sto vět. Velice důležitým aspektem je zvukový "doprovod". Uvozovky jsou v tomto případě na místě. Industriální ruchy, kňourání, neurotické skřeky, šumy a hlukové stěny tvoří svébytnou složku filmu a provázejí jej po celou dobu. Ke gradaci děje a pocuchání nervů nemohlo být využito lepších prostředků.

Eraserhead Lynch moc dobře ví, jak si pohrát s divákovým podvědomím. Mazací hlava ve vás odhalí nedefinovatelný pocit, který byl uložen někde hluboko ve vašem nitru. Teď se dere na povrch. Záleží na individuální osobnosti každého z nás, jak se s ním popere. Ať už vám Mazací hlava navodí pocit zvracení, deprese, znechucení, nudy, zvrácené harmonie či čehokoliv jiného, určitě vás zasáhne. A to bez ohledu na to, zda se vám film bude líbit či nikoliv.

Autor: Jer_C

Z diskuzí...

Možné vysvětlení

V úvodní scéně filmu vidíme Henryho hlavu vznášející se v prostoru, hlava překrývá planetu. Na planetě žije podivný dělník. ) Dělník se dívá z okna. Henry otevírá ústa, z nichž vylézá červ. Dělník spustí soustrojí, které červa odejme a shodí jej do jámy naplněné vodou.

Hlava překrývá planetu -> V hlavě je mozek; Na planetě žije podivný dělník -> V lidském mozku existuje vědomí; Dělník se dívá z okna -> Vědomí získává informace přes oko; Henry otevírá ústa, z nichž vylézá červ. Dělník spustí soustrojí, které červa odejme a shodí jej do jámy naplněné vodou. -> Představuje sexuální akt ze kterého, jak se později dozvídáme, vzniklo nechtěné těhotenství. červ – spermie, jáma naplněná vodou – ženské přirození.

Henry jde domů, prohlíží schránku a vstupuje do výtahu s poblikávajícím světlem. Sousedka mu sděluje, že ho nějaká Mary zve na večeři k rodičům. Henry vchází do svého bytu. Pouští si nějakou hudbu a nechává si uschnout ponožky na radiátoru. Dívá se pod radiátor a potom na zazděné okno v bytě. Ze šuplíku vytáhne roztrženou fotku s podobiznou Mary a hodí minci do nádoby s vodou.

Poblikávající světlo -> Předzvěst něčeho zlého; Dívá se pod radiátor a potom na zazděné okno v bytě -> Henry je v depresi, krátce uvažuje o sebevraždě, ale pak si vzpomene na Mary; Roztržená fotka s podobiznou Mary -> Myslel, že poměr s Mary je ukončen; Hodí minci do nádoby s vodou -> Pověrčivé gesto. Jakoby si říkal: „Snad se to s Mary dá znovu do pořádku, když mě pozvala na večeři.“

Henry jde na večeři. Před domem vyhubuje Mary, že se dlouho neukázala. (Je zamilovaný a bál se, že ho Mary opustila.) Henry je představen matce, která se ho vyptává na to co dělá. Henry odpoví, že je na dovolené. Když se ho matka zeptá na to, co dělal, dostane Mary záchvat. Henry odpoví, že pracuje v továrně jako tiskař. Vchází otec. Říká, že je instalatér, který dělal všechny trubky v čtvrti a tím si zničil kolena. Matka otce odvede a potom dělá v kuchyni salát. Vstane, mísu položí babičce do klína a s pomocí jejich rukou míchá. Henry je otcem požádán, aby rozporcoval kuře. Když do něj zabodne vidličku, kuře se začne hýbat a krvácet. Tentokrát dostane záchvat matka. Matka odejde z pokoje a za ní i Mary. Matka chce s Henrym mluvit o samotě. Světlo začne poblikávat až nakonec zhasne. Matka se ptá Henryho, zda měl s Mary poměr. Henry se nechce přiznat. Matka ho začne líbat na krk. Mary ji odtrhne. Zjišťujeme, že Henry a Mary už spolu spali a čekají dítě.

Henry odpoví, že je na dovolené -> Henry je momentálně nezaměstnaný; Když se ho matka zeptá na to, co dělal, dostane Mary záchvat -> Mary je těhotná a bojí se to matce i Henrymu říci. Pro ní „dělal“ evokuje „souložil“; Otec říká, že je instalatér, který dělal všechny trubky v čtvrti a tím si zničil kolena -> Dává Henrymu najevo, jak se pro rodinu obětoval, aby ji uživil; Matka otce odvede a potom dělá v kuchyni salát. Vstane, mísu položí babičce do klína a s pomocí jejich rukou míchá -> Matka je v rodině hlavní šéf. Otec se nechá odvést a babička je ovládána úplně; Henry je otcem požádán, aby rozporcoval kuře -> Otec testuje, zda je Henry hoden jeho dcery; Když do něj zabodne vidličku, kuře se začne hýbat a krvácet. -> Henry úkol nezvládá, není ji hoden; Tentokrát dostane záchvat matka. -> Z pohybů a krvácení kuřete vytušila, že Mary s Henrym souložila; Matka odejde z pokoje a za ní i Mary. -> Mary jde matce přiznat, že je těhotná; Světlo začne poblikávat až nakonec zhasne. -> Rozmluva s matkou nebude pro Henryho příjemná; Matka se ptá Henryho, zda měl s Mary poměr. Henry se nechce přiznat. -> Henry se nechce ženit; Matka ho začne líbat na krk -> Udělá cokoliv, aby si Henry těhotnou Mary vzal. Nakonec mu oznámí, že je Mary těhotná.

Mary se stará o dítě. Henry se vrací domů a v poštovní schránce najde malého červa. Když vstoupí do dveří, před Mary jej schová. Podívá se na svou rodinu, potom se zahledí za radiátor. Mary se ptá, jestli přišla nějaká pošta, a Henry lže. Později vloží malého červa do skřínky. V noci se Mary marně snaží usnout, zatímco dítě pláče, a nakonec se slovy „Ty máš dovolenou, tak se o něho postarej.“ opouští Henryho i dítě a s kufrem v ruce se vrací ke svým rodičům.

Henry se s Mary oženil. Dítě, které se jim narodilo je postižené; Henry se vrací domů a v poštovní schránce najde malého červa -> Henry pořád nemůže sehnat práci. Červ v poště – dopis od firmy se zamítavým stanoviskem; Podívá se na svou rodinu, potom se zahledí za radiátor -> Opět přemýšlí nad sebevraždou; Později vloží malého červa do skřínky -> Dopis schová; Ty máš dovolenou,tak se o něho postarej -> Ty jseš nezaměstnaný, tak se o dítě můžeš taky postarat. Henry je na „dovolené“ už třičtvrtě roku; A s kufrem v ruce se vrací ke svým rodičům -> Dokud odcházela s taškou, tak její odchod nebyl trvalý, s kufrem je definitivní.

Henry se stará o dítě, které ještě navíc onemocní. Chtěl by se zajít podívat do schránky, ale dítě brečí. (Chtěl by se podívat, jestli nepřišel dopis s kladnou odpovědí ohledně jeho zaměstnání.) Usne a zdá se mu podivný sen. Upřeně se dívá na radiátor. Na pódiu se objevuje tančící žena. Ze stropu padají červi a ona po nich šlape. Ve snu se pak Henry vrací do své ložnice. Sáhne po Mary, která je plná velkých červů. Henry zabíjí červy házením na stěnu. Vidí, že červ v krabičce ožil a začíná tančit. Červ otvírá ústa a pozře Henryho. Klepání na dveře Henryho bytu. Je to sexy sousedka, která by tu chtěla zůstat přes noc. Henry se s ní touží vyspat, ale nechce, aby viděla dítě. Miluje se s ní. Opět jeviště, kde dívka zpívá o nebi. Henry vystupuje na pódium a dotkne se její ruky. Vidí prudké světlo. Objevuje se podivný dělník a všichni červi zmizí ze scény, kde je najednou velký strom. Henry znervózní a hlava mu odletí. Na jejím místě se objeví hlava dítěte. Strom začíná krvácet a Henryho hlava mizí. Padá z oblohy, najde ji chlapec a odnese do továrny, kde z ní vyrobí gumovací konce tužek.

Upřeně se dívá na radiátor. -> Henry tentokrát vážně uvažuje o sebevraždě; Na pódiu se objevuje tančící žena -> Tančící žena představuje smrt; Ze stropu padají červi a ona po nich šlape -> Smrt zničí všechny problémy; Sáhne po Mary, která je plná velkých červů -> Tentokrát červi představují spermie; Henry zabíjí červy házením na stěnu -> Chtěl by, aby s ním Mary neotěhotněla, aby se jim nenarodilo postižené dítě; Červ otvírá ústa a pozře Henryho -> Henryho největším problémem je nezaměstnanost, pokud ho nevyřeší, tak ho zničí; Miluje se s ní. -> Chtěl by se s ní vyspat; Henry vystupuje na pódium a dotkne se její ruky. Vidí prudké světlo. -> Smrt mu dává pocítit, jaké by to bylo; Objevuje se podivný dělník a všichni červi zmizí ze scény -> Ale problémy se dají vyřešit i jinak než sebevraždou; Na jejím místě se objeví hlava dítěte. -> Henry ještě duševně nedospěl; Strom začíná krvácet -> Život se chýlí ke konci; Hlava padá z oblohy, najde ji chlapec a odnese do továrny, kde z ní vyrobí gumovací konce tužek -> Chtěl by svoji existenci vymazat – sebevražda.

Když se Henry probudí, je s dítětem sám. Vzpomene si na sen a chce navštívit sousedku. Nikdo neotvírá a dítě se Henrymu směje. Henry pak sousedku slyší v hale. Otevře dveře a nalézá ji s přítelem. Sousedka Henryho vidí s dětskou hlavou. Henry se vrací do svého bytu a pozoruje dvojici klíčovou dírkou. Rozezlený bere nůžky a rozstříhává zábal dítěte. Dítě bojuje. Henry kuchá jeho vnitřnosti, aby je zbavil utrpení. Světlo poblikává, nakonec zhasíná. Vidíme asteroid, na němž se dělník marně snaží zastavit chod soustrojí. Henry stojí v jasném světle. Přichází dívka zpoza radiátoru a obejme ho.

Nikdo neotvírá a dítě se Henrymu směje -> Henry má pocit, že se mu dítě směje. Ve skutečnosti dítě brečí nebo křičí; Sousedka Henryho vidí s dětskou hlavou. -> Připadá ji dětinský, směšný, že si myslel, že by on s ní takovou krasavicí něco mohl mít; Rozezlený bere nůžky a rozstříhává zábal dítěte -> Henry zabije dítě a následně spáchá sebevraždu; Světlo poblikává, nakonec zhasíná -> Život svůj boj se smrtí prohrává; Vidíme asteroid, na němž se dělník marně snaží zastavit chod soustrojí. -> Vědomí (mozek) se brání smrti, ale zranění jsou vážná; Přichází dívka zpoza radiátoru a obejme ho -> Vydal se do rukou smrti.

Úvod Filmy Odkazy Fórum O webu Salad Fingers ↑Nahoru↑ © v.vracovský '07